maandag 07-08-2023 t/m
zaterdag 12-08-2023

Indeling Kinderen

Kinderstad en Kleuterstad zijn onderverdeeld in wijken. Elke wijk heeft een hoofdwijkleiding en verschillende assistent-wijkleiding. Zij hebben een stukje grond waar zij samen een hut bouwen en zij nemen samen deel aan de verschillende activiteiten.

Kleuterstad

Kleuterstad wordt gehouden aan de kant van het Weeninkpad en heeft 10 wijken. De wijkleiding bouwt samen met de kleuters een hut. De kinderen knutselen, dansen, gaan samen naar de speeltuin en nog veel meer.

Om deel te nemen aan Kleuterstad moet uw kind:

  1. tussen de 4 t/m 6 jaar oud zijn;
  2. zindelijk zijn;
  3. Nederlands begrijpen en spreken.

Kinderstad

Kinderstad wordt gehouden aan de kant van de Sellekamp (achter de Meddosestraat). De ingang van Kinderstad bevindt zich aan het Weeninkpad. Kinderstad is verdeeld in 20 wijken (zie hieronder). De kinderen bouwen met hulp van de wijkleiding een hut. Zij gaan op speurtocht, naar de bioscoop, doen mee aan een tienkamp en kunnen op excursie.

Om deel te nemen aan Kinderstad moet uw kind:

  1. tussen de 6 en 14 jaar oud zijn;
  2. Nederlands begrijpen en spreken.

Kinderstad is verdeeld in 20 wijken. De wijken 16 t/m 20 zijn voorbehouden aan kinderen van 6 en 7 jaar oud. De overgangswijken zijn speciaal voor kinderen die de overgang van Kleuterstad naar Kinderstad te groot vinden. In deze wijken zijn de jongere kinderen onder elkaar. Bij spelelementen spelen deze overgangswijken tegen elkaar. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen zelf kiezen of ze naar een algemene wijk of overgangswijk gaan.