maandag 07-08-2023 t/m
zaterdag 12-08-2023

Huisregels

(aangepast augustus 2022)

 1. Het terrein is in het beheer van de Stichting Winkie gedurende de dagen dat er zich materialen bevinden op of rondom het terrein en is dan ook strikt verboden toegang voor onbevoegden. De Gemeente Winterswijk heeft hiervoor een vergunning verleend en is daarmee volledig op de hoogte van de reglementen die deze dagen voor het bestemde terrein, ook wel Scholtenbrug genoemd, gelden. Deze volledige periode wordt verder de “Winkie week” genoemd en het bovengenoemde terrein zal verder “Winkie terrein” genoemd worden.
 2. Wanneer je in welke vorm dan ook deelneemt of een bezoek brengt bij de Winkie week ga je akkoord met de huisregels van de Winkie en dien je er voor te zorgen dat deze nageleefd worden. Het niet nakomen van de regels kan leiden tot directe verwijdering van het terrein. Eventuele deelname in de toekomst is daarmee dan ook definitief uitgesloten.
 3. Het Winkie terrein zal gedurende de Winkieweek 24 uur per dag beveiligd worden door de Winkie bewaking (door Stichting Winkie aangewezen beveiligers). De Winkie bewaking is te allen tijde op het terrein aanwezig en verantwoordelijk voor de goede orde op het Winkieterrein. De Winkie bewaking is te allen tijde bevoegd personen de toegang tot het Winkieterrein te ontzeggen. Deze personen hebben het recht om een overleg aan te vragen bij de coördinatie.
 4. Het Winkie terrein is open voor, de bij de stichting Winkie bekende en toegelaten medewerkers (de vrijwilligers) vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur. Met als uitzondering de feestavond gehouden op de laatste zaterdagavond van de Winkie week. Deze avond dienen alle aanwezigen het terrein maximaal 01.30 uur verlaten te hebben.
 5. Het gehele Winkie terrein is open voor ouders/begeleiders om de kinderen te brengen dan wel te halen tot een half uur na de opening en sluiting van de dag. Deze tijden staan vermeld in het programma van de week. Deze tijden kunnen iets afwijken en worden daarom ook omgeroepen door de coördinatie. Het gedeelte Winkie stad is op maandag tot en met donderdag ook ’s avonds geopend voor belangstellenden vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur mogen er zich geen personen jonger dan 14 jaar op het Winkie terrein bevinden.
 6. Tijdens en rond de Winkie week worden er foto’s en video’s gemaakt van alles wat met de Winkie week te maken heeft. Dit zal met name door eigen mensen uitgevoerd worden maar kan ook door professionele instanties gedaan worden. Met het betreden van het Winkie terrein gaat u akkoord met het mogen maken en gebruiken van dit foto en video materiaal. De auteursrechten van dit verkregen foto en video materiaal blijven onverminderd eigendom van de stichting Winkie.)
 7. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Alcoholvrije bieren zoals, Radler 0.0% zullen niet worden geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.
 8. Tijdens alle dagprogramma’s is roken voor de vrijwilligers alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Kinderen mogen daarbij niet aanwezig zijn. Op de “openbare momenten” en buiten de tijden van het dagprogramma mag er op het terrein gerookt worden. In de tenten mag er niet gerookt worden. Let te allen tijde goed op de brandveiligheid en maak van het Winkie terrein geen asbak.
 9. De bar is open vanaf 19.00 tot 22.30 uur. Na 22.00 uur wordt de tent gesloten en worden alle nog aanwezigen verzocht naar binnen te gaan. Muziek mag niet meer gedraaid worden.Reden: geluidsoverlast!! Om 23.00 uur is het terrein officieel gesloten. De bewaking behoudt het recht om eventueel in overleg met de bardienst de genoemde tijden positief of negatief aan te passen. Het aanpassen van de tijden geeft geen verdere rechten.
 10. Het is niet toegestaan buiten de tenten glaswerk mee te nemen en/of alcoholhoudende drank te nuttigen. Andere dranken mogen wel buiten genuttigd worden. Ook hier geldt dat het Winkie terrein schoon dient te blijven. Een ieder is een voorbeeld voor een ander en in het bijzonder voor de kinderen. Geef dus het goede voorbeeld!.
 11. Medewerkers mogen ’s avonds alleen in de kleuterstad tent aanwezig zijn om voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. De laatste die de kleuterstad tent verlaat, sluit de tent en meldt dit bij de bewaking. De kleuterstad tent zal daarna regelmatig gecontroleerd worden.
 12. (vervallen)
 13. Er mogen geen (sterke)-drank, drugs dan wel enige andere stof, waaronder ook medicijnen die het gedrag van personen ongunstig kunnen beïnvloeden, van buiten het Winkie terrein meegebracht dan wel genuttigd worden.
 14. Ondanks dat de Stichting Winkie er alles aan zal doen om de week zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is het betreden van het Winkie terrein en het meenemen van privé goederen ( kleding, fietsen, mobiele telefoons, enz. ) geheel voor eigen risico. De Stichting Winkie kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel geleden schade. De Stichting Winkie zal wel proberen, indien het in haar mogelijkheden ligt, het een en ander in beider belang goed op te lossen.
 15. Alle vrijwilligers zijn in welke zin dan ook een voorbeeld functie voor de kinderen en geven het algemene beeld weer van de Winkie. De stichting Winkie wil in het bijzonder naar de kinderen maar ook naar de bewoners van Winterswijk en omstreken een positief beeld uitdragen. Dit houdt in dat ongewenst gedrag in welke zin of vorm dan ook (denk hierbij aan taalgebruik, kleding, roken, drinken, seksuele intimidatie, handtastelijkheid, enz.) niet getolereerd kan en mag worden. Tijdens de gehele Winkieweek gelden de algemene normen en waarden en kunnen alle aanwezigen op het niet naleven hiervan aangesproken worden.
 16. Het is organisaties, zoals Stichting Winkie Kinderaktiviteiten, toegestaan medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beter bekend als een “bewijs van goed gedrag” te vragen. De coördinatie/bewaking van de Stichting Winkie zal, indien zij dit noodzakelijk vinden, deze (alsnog) ter inzage vragen. (De kosten hiervan zijn voor eigen rekening).
 17. Het is de bewaking en het bestuur van de Stichting Winkie toegestaan, indien dit noodzakelijk is dan wel geacht noodzakelijk te zijn, genoemde regels eventueel tijdelijk te wijzigen. In alle niet hierboven genoemde gevallen neemt het hoofd van de bewaking eventueel in overleg met de coördinatie de eindbeslissing. Deze beslissing zal qua inhoud, bereik en doelstelling het totale belang van Stichting Winkie Kinderaktiviteiten moeten behartigen.

Toon respect voor alles en vooral elkaar!