maandag 07-08-2023 t/m
zaterdag 12-08-2023

Winkieweek 2021 gaat niet door

Ook dit jaar houdt corona ons behoorlijk bezig. Gelukkig komen er heel langzaam wat versoepelingen aan, maar de onzekerheid is groot.   

TIjdens een reguliere Winkieweek lopen er dagelijks tussen de 600 en 700 vrijwilligers en kinderen op het terrein. Bij breng- en haalmomenten komen de ouders/verzorgers daar nog bij. Als bestuur van stichting Winkie vinden wij het enorm lastig te overzien hoe het zich zal ontwikkelen richting augustus en wat alle maatregelen met een winkieweek gaan doen. Helemaal gezien de grote aantallen mensen op 1 plek lijkt het ons niet haalbaar een ‘ normale ‘ Winkie te organiseren.  

Dit betekent dat er ook in 2021 geen reguliere Winkieweek zal zijn. Wel zijn wij druk aan het onderzoeken welke alternatieven wij tijdens deze week(16-21 augustus) kunnen bieden. Zeker wanneer er wél weer meer mag, kan het niet zo zijn dat er een zomer voorbij gaat zonder dat Winkie iets heeft georganiseerd voor de kinderen uit Winterswijk (en omgeving) & voor alle vrijwilligers die al jaren belangeloos meewerken aan de Winkieweek. 

Informatie over hoe dit er concreet uit gaat zien volgt in de komende maanden. 

Voor 2022 hopen wij op een ontzettend mooie, uitbundige Winkieweek! Winkie is in 2022 van 8 t/m 13 augustus!  Met dit besluit, valt het besluit samen om dit jaar niet te collecteren, ook niet online.  Meer informatie is verkrijgbaar via de mail: info@winkie.nl .   

Blijf gezond, pas op elkaar en houd afstand, dan gaan we hopelijk ondanks alles een fijne zomer tegemoet waarin steeds meer kan en mag!

Namens het bestuur van Winkie  

Jinnie Bodt  
Voorzitter  

Overige berichten
15 augustus 2018
14 augustus 2018
14 augustus 2018
13 augustus 2018