maandag 08-08-2022 t/m
zaterdag 13-08-2022

In verband met het coronavirus gaat de Winkieweek in 2021 niet door. Er is een alternatief ééndaagsprogramma op vrijdag 20 augustus 2021.

Geschiedenis

Tijdens de eerste Winkieweek werd Kinderstad gehouden in een tent van 20 bij 30 meter en Kleuterstad was in de oude loods van Wiggemans. De meeste vrijwilligers kwamen van speeltuinverenigingen en jeugdcentra.

In 1978 werd de 1e Winkieweek gehouden op de Scholtenburg. Verschillende jeugdcentra en speeltuinen organiseerden samen een kindervakantieweek. Dit is de eerste Winkieweek zoals wij deze nu kennen. Sindsdien is Stichting Kindervakantie Activiteiten ‘Winkie’ een onafhankelijke stichting.

Het programma is sinds 1978 op hoofdlijnen onveranderd. In de succesprogrammering van Winkie werden en worden elk jaar kleine wijzigingen aangebracht of zijn sommige programmaonderdelen vervangen, echter het huttenbouwen is in 2017 al 40 jaar hetgeen Winkie om draait en daar gaan we niets aan veranderen.

Vele medewerkers draaien al mee met Winkie sinds het ontstaan in 1978. Als aandenken voor deze medewerkers en om onze waardering te uiten ontvangen medewerkers sinds de 25e Winkieweek elke vijf jaar een waarderingsspeldje, deze wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse feestavond voor medewerkers.

Ook zijn er vrijwilligers die zich op bijzondere wijze en langdurig hebben ingezet voor de Winkieweek. Zij kunnen worden uitgeroepen tot ereburger.

De ereburgers van Winkie

  • 2002: Anton Reuvekamp
  • 2005: Narda ten Dolle-Meijnen
  • 2006: Ine Willemsen
  • 2009: Henk Woordes
  • 2011: Joop Nekkers
  • 2018: Dé Hijink