maandag 08-08-2022 t/m
zaterdag 13-08-2022

Winkie kan niet zonder vrijwilligers!

Winkie kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Jaarlijks zetten meer dan 130 vrijwilligers zich in om meer dan 500 kinderen een fantastische week te bezorgen.

Onze vrijwilligers zijn actief als wijkleiding (groepsleider) of in één van onze diensten (de redactie, huishoudelijke dienst, technische dienst, ondersteuning etc.) Zie jij het zitten om te komen helpen? Als je niet de hele week beschikbaar bent kun je ook een dag of een paar dagen komen helpen!

Lees verder

Druk met de voorbereidingen…

Voor ons als bestuur is het nieuwe Winkie seizoen begonnen en alles lijkt erop dat we  dit jaar weer een echte Winkie week kunnen organiseren!

Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig, daarvoor stonden we op de vrijwilligersbeurs georganiseerd door Vrijwilligerspunt Winterswijk. Ook hebben we onze toiletwagen ter beschikking gesteld aan de benefietactie van Winterswijk in Actie voor Oekraïne!

Winkieweek 2021 gaat niet door

Ook dit jaar houdt corona ons behoorlijk bezig. Gelukkig komen er heel langzaam wat versoepelingen aan, maar de onzekerheid is groot.   

TIjdens een reguliere Winkieweek lopen er dagelijks tussen de 600 en 700 vrijwilligers en kinderen op het terrein. Bij breng- en haalmomenten komen de ouders/verzorgers daar nog bij. Als bestuur van stichting Winkie vinden wij het enorm lastig te overzien hoe het zich zal ontwikkelen richting augustus en wat alle maatregelen met een winkieweek gaan doen. Helemaal gezien de grote aantallen mensen op 1 plek lijkt het ons niet haalbaar een ‘ normale ‘ Winkie te organiseren.  

Dit betekent dat er ook in 2021 geen reguliere Winkieweek zal zijn. Wel zijn wij druk aan het onderzoeken welke alternatieven wij tijdens deze week(16-21 augustus) kunnen bieden. Zeker wanneer er wél weer meer mag, kan het niet zo zijn dat er een zomer voorbij gaat zonder dat Winkie iets heeft georganiseerd voor de kinderen uit Winterswijk (en omgeving) & voor alle vrijwilligers die al jaren belangeloos meewerken aan de Winkieweek. 

Informatie over hoe dit er concreet uit gaat zien volgt in de komende maanden. 

Voor 2022 hopen wij op een ontzettend mooie, uitbundige Winkieweek! Winkie is in 2022 van 8 t/m 13 augustus!  Met dit besluit, valt het besluit samen om dit jaar niet te collecteren, ook niet online.  Meer informatie is verkrijgbaar via de mail: info@winkie.nl .   

Blijf gezond, pas op elkaar en houd afstand, dan gaan we hopelijk ondanks alles een fijne zomer tegemoet waarin steeds meer kan en mag!

Namens het bestuur van Winkie  

Jinnie Bodt  
Voorzitter  

Winkie 2020 gaat niet door

Het zal eenieder niet ontgaan zijn: corona heeft de wereld in zijn greep, met alle gevolgen van dien.   

Als bestuur van Stichting Winkie hebben wij alle ontwikkelingen rondom corona uiteraard gevolgd, zeker in het licht van de Winkieweek, een evenement waarbij dagelijks 600-700 vrijwilligers en kinderen op het Winkieterrein rondlopen.   

Gezien de laatste adviezen van de overheid en RIVM, en het verbod op evenement tot 1 september is onze enige conclusie dat dit jaar een Winkieweek organiseren niet kan, niet mag en dat we dat als bestuur ook niet moeten willen.  

Natuurlijk realiseren wij ons wat dit voor impact heeft op de Winterswijkse samenleving. Misschien ben jij 1 van die vrijwilligers die Winkie echt als vakantie ziet, of heb je kinderen voor wie de Winkie echt vakantie is. e zijn ons hier terdege van bewust en het is dan ook met pijn in het hart dat we bekend maken dat er in 2020 geen Winkieweek zal zijn.   

Er komen vrijwilligers en kinderen vanuit heel Winterswijk (en daarbuiten) bij Winkie. We kunnen en willen het risico niet lopen dat via het meedoen aan de Winkieweek corona in Winterswijk voor veel meer besmettingen gaat zorgen. Wij gaan er dan ook vanuit dat door dit jaar over te slaan (en elkaar dus niet te besmetten), de kans het grootst is dat we volgend jaar weer SAMEN en in goede gezondheid een hele mooie Winkieweek kunnen beleven. Winkie is in 2021 van 16 t/m 21 augustus!  

Met dit besluit, valt het besluit samen om dit jaar niet te collecteren, ook niet online.  

Meer informatie over beide besluiten is verkrijgbaar via de mail: info@winkie.nl .   

Blijf gezond, pas op elkaar en houd afstand, dan zien we elkaar hopelijk zo snel mogelijk weer terug!   

Namens het bestuur van Winkie  

Jinnie Bodt 
Voorzitter  

Geen collectanten langs de deuren, wel een online collecte

In verband met het coronavirus zullen er in 2020 geen collectanten langs de deuren komen om geld in te zamelen voor de Winkieweek.

In plaats daarvan zal Winkie een online collecte houden. U kunt uw bijdrage rechtstreeks storten op ons rekeningnummer NL31 RABO 0132 3923 72 of uw bijdrage storten via uw bankapp of iDeal via https://www.winkie.nl/doneren.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Overlijden Jenny Karnebeek-Kramer

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons oud-bestuurslid Jenny Karnebeek – Kramer. Jenny heeft zich jarenlang met veel enthousiasme ingezet voor onze stichting en voor de Winkieweek.
Wij wensen Melvin & Jelmer, familie en vrienden heel veel sterkte!

Namens bestuur en alle vrijwilligers,

Jinnie Bodt voorzitter Stichting Winkie

Overige berichten
15 augustus 2018
14 augustus 2018
14 augustus 2018
13 augustus 2018