maandag 07-08-2023 t/m
zaterdag 12-08-2023

Collecte

Winkie is grotendeels afhankelijk van giften van buitenaf. 30% van de begroting bestaat uit de opbrengst van de collecte. Zonder de steun van de Winterswijkse bevolking kan Winkie niet bestaan. De prijs van een Winkiekaart zou dan zo hoog worden dat het voor ouders te duur wordt om hun kinderen naar de Winkie te sturen. We zouden onze doelstelling dan ook niet kunnen waarmaken.

Elk jaar gaan tientallen vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor Winkie. In het voorjaar benadert de collectecommissie vele mensen om ze te vragen voor Winkie te collecteren. Gedurende twee weken in mei en/of juni gaan zij langs de deuren.

Gelukkig kunnen we rekenen op een groot aantal vaste collectanten. Door diverse omstandigheden haken elk jaar ook een aantal collectanten af. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe collectanten.

Wil jij ook een steentje bijdragen aan Winkie door voor ons collecte te lopen? Stuur dan een mail naar collecte@winkie.nl.

Heb je de collectant niet getroffen en wil je toch een donatie doen? Dat kan. Maak uw gift over op: NL31 RABO 0132 3923 72 t.n.v. Winkie, onder vermelding van: Collecte.

Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage en alle collectanten heel hartelijk dank voor jullie inzet!